علایم ترافیکی

علائم ترافیكی و اهمیت آنها با افزایش روز افزون جمعیت و گسترش زندگی شهری و تبادل كالا و تجارت ، ساخت وسایل نقلیه ی مختلف و راه ها  گسترش روز افزونی پیدا كرده است و استفاده از آنها جزء ضروریات جدایی ناپذیر زندگی بشر شده است به طوری كه زندگی بدون وسیله ی نقلیه و […]

سرعت گیر ترافیكی 

سرعت گیر ترافیكی  از زمان های گذشته كه هنوز ماشین اختراع نشده بود و بشر برای تردد و رفت و آمد خود از چهار پایان استفاده می كرد و یا مسیر های خود را با پای پیاده طی می كردند ، برای خود مسیر هایی را مشخص می نمودند و از همان مسیر ها چه […]